Pan-STARRS Filter Design

20030523_Filters - filter design (Siegmund)

20030313_FilterComparison - filter comparison (Siegmund)

20030210_SS_Filter - solar-system filter (Siegmund)

filterdesign.pdf - solar system design notes (Kaiser)